Skip to Content

Uykusuzluk

Uyku uyuma sürelerinin kısıtlanması

Uykusuzluk tedavisinde son zamanlarda uygulanmaya başlayan ve oldukça başarılı bir yöntemdir. Uykusuzluk çeken hastalarla görüşmelerimizde bu hastaların belki uyuyabilirim düşüncesi ile erkenden yattıklarını, sabahları da gece uyuyamadıkları uykularını uyumak için yataktan çıkmadıklarını öğrenmekteyiz.

Vardiyalı Çalışma Saatlerinin Uyku ve Uykusuzluk Üzerinde Etkisi

Farmakolojik nedenli insomniler içinde en önemlisi uyku ilaçları ve alkol alımı sonrasında ortaya çıkan uykusuzluklardır.

Uykusuzluk Ne Sıklıkla Gözlemlenen Bir Şikayettir?

4-5 saat uyuyup, uykularını almış olarak uyananlar ile çok daha fazla süre uyudukları halde dinlenmemiş, uykusundan tatmin olmamış olarak uyananlara sıklıkla rastlamaktayız. Dolayısı ile iyi bir uyku ile uyku süresi arasında doğru yönde bir ilişkiden söz etmek mümkün değildir.

İçerik yayınları


DSA